Privacy beleid

Wijnkopers.nl eigendom van Arnold & Lammerts van Bueren. Voor Wijnkopers.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Wijnkopers.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het gebruik van de website te bevorderen kan Wijnkopers.nl gegevens vastleggen in een bestand. Wijnkopers.nl gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Wijnkopers.nl en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Wijnkopers.nl hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van een website van Wijnkopers.nl besluit zijn gegevens via Wijnkopers.nl aan derden te verstrekken, dan is Wijnkopers.nl op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Wijnkopers.nl zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres via onze contactpagina.

Beveiliging gegevens

Wijnkopers.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op Wijnkopers.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Wijnkopers.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Wijnkopers.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

Wijnkopers.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Controleer daarom regelmatig ons Privacy beleid. Als u nog vragen heeft over dit Privacy beleid, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe Wijn

Nog steeds breiden wij ons assortiment uit met diverse wijnen. Bekijk deze nieuwe wijnen en bestel ze vandaag!

Wijn Aanbiedingen

Regelmatig hebben wij diverse, heerlijke wijnen extra voordelig geprijsd in de aanbieding. Bekijk ze nu!

De Wijnbrief

Door u in te schrijven voor de maandelijkse wijnbrief, blijft u op de hoogte van de laatste weetjes en feiten!

Eenvoudig Betalen

U rekent de wijn af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.